Rīgas Osta

Rīgas osta, Flotes iela 3A, Rīga

(pārtikas kvieši, rapsis, zirņi, pupas)

Par kravu nodošanu ostā zvaniet tel. 22008606 Ilze